19 November 2021

World Toilet Day 2021 Sanitation Awareness Quiz

2021-11-19T09:52:10+00:00By |

From Think Before You Flush, thinkbeforeyouflush.org: An awareness campaign to promote household investment in sanitation and trigger behavioural change towards toilet usage. Content developed by and Coordinated by Friend In Need Trust

12 November 2021

Sraith Straitéisí maidir le Caighdeán an Aeir – SÓISEARACH

2021-11-12T09:46:17+00:00By |

Tá an tsraith straitéisí seo dírithe ar Rang 1 - Rang 6 sa bhunscoil. Dearadh í le bheith solúbtha agus le cabhrú leat eispéireas foghlama a chruthú i roinnt ábhair éagsúla do do chuid daltaí. Mar sin, is féidir leat í a úsáid mar aonad iomlán foghlama agus do shlí a dhéanamh tríthi ó thús deireadh, é sin nó an tsraith straitéisí a úsáid i gcomhair gníomhaíocht nó dhó le do rang.

11 November 2021

Air Quality Experiment

2021-11-11T10:15:54+00:00By |

Students will be introduced to the idea of air pollution and particulate matter. They will investigate the effects of air pollution on their health and why clean air is important to us all. This lesson plan is suitable for children aged between 10-18 years.

Go to Top