Tá an tsraith straitéisí seo dírithe ar Rang 1 – Rang 6 sa bhunscoil. Dearadh í le bheith solúbtha agus le cabhrú leat eispéireas foghlama a chruthú i roinnt ábhair éagsúla do do chuid daltaí. Mar sin, is féidir leat í a úsáid mar aonad iomlán foghlama agus do shlí a dhéanamh tríthi ó thús deireadh, é sin nó an tsraith straitéisí a úsáid i gcomhair gníomhaíocht nó dhó le do rang.

Size: 2.03 Mb
Type: PDF
Download