Tá an tsraith straitéisí seo dírithe ar Bhliain 1 – Bliain 6 sa mheánscoil. Dearadh í le bheith solúbtha agus le cabhrú leat eispéireas foghlama a chruthú i roinnt ábhair éagsúla do do chuid daltaí. Mar sin, is féidir leat í a úsáid mar aonad iomlán foghlama agus do shlí a dhéanamh tríthi ó thús deireadh, é sin nó an tsraith straitéisí a úsáid i gcomhair gníomhaíocht nó dhó le do rang. Tá cuid de na naisc is láidre le hábhair leagtha amach sa tábla thíos agus liostaithe ina n-iomláine ag tús gach rannáin, ach tá a lán nithe eile ann ar féidir leat nascadh leo. Is féidir í a úsáid fosta chun tacú le Clár na Scoileanna Glasa.

Size: 2.19 Mb
Type: PDF
Download