Tá Scoileanna Glasa ag tabhairt cuireadh do ghach dalta, tuismitheoir agus múinteoir sa chlár Scoileanna Glasa dul ar siúlóid nádúir an Earraigh chun Seachtain na Gaeilge a cheiliúradh ó 1ú do 17ú de Mhárta. Ar an siúlóid seo ba mhaith linn go ndéanfá Tóraíocht Taisce an Earraigh. Ansin tóg grianghraf den Chomhartha Earraigh agus cuir suas é le teideal Gaeilge ar na meáin shóisialta Scoileanna Glasa. Bronnfar duaiseanna ar an deich bpictiúr is fearr.

Na meáin shóisialta Scoileanna Glasa

Le haghaidh inspioráide:

Anois teacht an Earraigh, le Antaine Ó Raifteirí 1784-1835

Anois teacht an Earraigh
beidh an lá dúl chun shíneadh,
Is tar eis na féil Bríde
ardóigh mé mo sheol.
Go Coillte Mach rachad
ní stopfaidh me choíche
Go seasfaidh mé síos
i lár Chondae Mhaigh Eo.

Spring Nature Walk Photo Competition for Seachtain na Gaeilge 2022

Green-Schools are celebrating Seachtain na Gaeilge by inviting all students, parents and teachers who participate in the Green-Schools programme to go for a Spring Nature Walk from the 1st to the 17th of March. On this walk we would like you to complete the Spring scavenger hunt and take a photo of signs of Spring and post them with an Irish title to our social media. Prizes will be awarded for the top ten photos.

An té nach gcuireann san earrach ní bhaineann sé san fhómhar

Whoever does not plant in the spring does not reap in the fall